Tidigare projekt

Referenser


Ett axplock från vår verksamhet från 2002 och framåt

Tuna Park, Eskilstuna

Maxi ICA Stormarknad, Eskilstuna

Kv Vedgården, Eskilstuna

Kv Pjäsen, Visby

 


Projektledare och ansvarig

Projektledare och ansvarig Kv Pjäsen Visby, projektledare för vinnande anbudstävling ca 90 Mkr

Kv Vedgården Eskilstuna 52 lgh borätter, projektledare för byggherren

MAXI ICA Stormarknad, Eskilstuna, ca 170 Mkr, projektledare för byggherren

Exploateringsanläggningar, enkla och komplexa, projektledare

Konceputveckling av projektet Kokpunkten med Sveriges första Actionbad, hotell, Science Center mm

The Steam Hotel med konferensanläggning


15-talet detaljplaner har vunnit laga kraft

Från bostadsbyggande i naturskön men känslig natur och miljö, till stora handelsområden.

Tuna Park, MAXI ICA Stormarknad Eskilstuna

Öster Mälarstrand och "Kokpunkten" i Västerås.


Upphandling av leverantörer, kvalificerad rådgivning

för geotekniska undersökningar, miljöundersökningar av förorenad mark

utredningar för LOD och buller

Bromma Blocks, köpcenter


Exploateringsavtal, AB- och KB-avtal, entreprenadkontrakt

samt avtal med energibolag och olika typer av entreprenadkontrakt


Strategi- och affärsutveckling

för försäljning av bostäder

kommersiella handelsplatser samt upplevelsecenter